Tıbbi Konektörler Nasıl Tespit Edilir

Medikal konektörler medikal alanda kullanılan konektör ürünleridir. Tıbbi konektörlerin ürün kalitesi kesinlikle kontrol edilmelidir ve tıbbi konektörlerin testini yapmak her fabrikanın sorumluluğundadır.

Tıbbi konektörlerin tespit yöntemi temelde sıradan konektörlerle aynıdır ve esas olarak on iki yönü içerir:

1. Eklenti kuvvet testi
Konektörü belirtilen hızda tam olarak takın veya çıkarın ve ilgili kuvvet değerini kaydedin.
Tıbbi konektörün yerleştirme gücünün ürün özelliklerini karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.

2. Dayanıklılık testi
Konektörü, belirtilen sayıya kadar belirtilen hızda takıp çıkarmaya devam edin.
Tıbbi konektörler üzerindeki tekrarlanan takma ve çıkarma etkisini tespit edin ve fiili kullanımda konektörlerin takılıp çıkarılmasını simüle edin.

3. Sıcak ve soğuk şok testi
Hızlı büyük ölçekli değişiklikler altında konektörün işlevsel kalitesi üzerindeki etki değerini değerlendirin.

4. Gerilim testine dayanıklı
Konektör kontağı ile kontak arasına ve kontak ile muhafaza arasına belirli bir süre boyunca belirli bir voltaj uygulayın ve numunede arıza veya deşarj olayı olup olmadığını gözlemleyin.
Konektörün yalıtım malzemesi veya yalıtım boşluğunun uygun olup olmadığını değerlendirmek için, özel tıbbi konektörün nominal voltajda güvenli bir şekilde çalışıp çalışmadığını ve aşırı potansiyel potansiyeline dayanıp dayanamayacağını doğrulayın.

5. Temas direnci testi
Konektöre önceden belirlenmiş bir akım iletilerek, direnç değerini elde etmek için konektördeki voltaj düşüşü ölçülür.
Temasın temas yüzeyinden akım geçtiğinde oluşan direnç değerini doğrulayın.

6. Titreşim testi
Titreşimin askeri sınıf elektrik konektörlerinin ve bileşenlerinin performansı üzerindeki etkisini doğrulayın. Titreşim türleri rastgele titreşim ve sinüzoidal titreşimdir.

7. Mekanik şok testi
Konektörün ve bileşenlerinin darbe direncini doğrulayın veya yapısının sağlam olup olmadığını değerlendirin. Test dalga formları: yarım sinüs dalgası, kare dalga.

8. İzolasyon direnci testi
Konektörün yalıtımlı kısmına bir voltaj uygulanır, böylece yalıtımlı parçanın yüzeyinde veya içinde direnci göstermek için bir kaçak akım üretilir.
Konektörün yalıtım performansının devre tasarımının gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını veya yüksek sıcaklık ve nem gibi çevresel strese maruz kalıp kalmadığını ve direnç değerinin ilgili teknik koşulların gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını doğrulayın.

9. Tuz püskürtme testi
Konektörlerin, terminallerin ve kaplamaların tuz spreyi ile korozyona karşı direncini değerlendirin.

10. Yüksek sıcaklık testi
Konektör belirli bir süre yüksek sıcaklıklı bir ortama maruz kaldıktan sonra terminal ve yalıtkanın performansının değişip değişmediğini değerlendirin.

11. Sıcaklık ve nem kombine çevrim testi
Yüksek sıcaklıkta ve yüksek nemli bir ortamda saklandıktan sonra konektörün konektör performansı üzerindeki etkisini değerlendirin.

12. Karışık gaz korozyon testi
Farklı konsantrasyonlarda karışık gazlara maruz kalan konektörlerin korozyon direncini ve bunların performansları üzerindeki etkisini değerlendirin.

Sunkye , eksiksiz bir yüksek performanslı uygulama yelpazesi için medikal sınıf konektörleri destekler. Çok çeşitli askeri bağlantı seçenekleri sizin için mevcuttur, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Sunkye Bağlantı Teknolojileri, eksiksiz bir ara bağlantı çözümleri sunan geniş bir ürün portföyü sunar. Sunkye konektörleri ve kablo tertibatları, Sunkye arka kabukları ve kablo kanalları ile tamamlayıcıdır.

TEMASTA OLMAK

NE SUNKYE TEKLİFİ