Otomobil Konnektör Terminallerinin İletim Kapasitesini Etkileyen Faktörler ve Önleme Yöntemleri (1)

Otomotiv terminal konektörleri , otomotiv kablo demetleri alanında anahtar parçalardır ve ayrıca konektörün sinyalini ve güç aktarımını doğrudan belirleyen önemli düğümlerdir. Son yıllarda Çin'in otomobil endüstrisinin hızla geliştiği söylenebilir. Arkasındaki otomobil yedek parça alanının kademeli olarak iyileştirilmesi, otomobil konektörlerinin güvenilirliğini ve geliştirilmesini de etkiledi. Otomotiv konektörlerinin güç iletmesi için bir standart olarak, otomotiv terminalleri göz ardı edilemez.

Geçmişte konnektör terminallerinin kullanımında var olan sorunların özeti sayesinde, terminalin iletim kapasitesini aşağıdaki faktörlerin etkilediği bulunmuştur: terminalin malzemesi, terminalin tasarım yapısı, terminalin yüzey kalitesi terminal ve terminalin kıvrılması.

1. Terminalin malzemesi

İşlevsellik ve ekonomi gereksinimleri göz önüne alındığında, Çin konektör imalat endüstrisinin terminal ürünlerinde kullanılan yaklaşık iki malzeme vardır: pirinç ve bronz. İki malzemenin özelliklerindeki farklılığa göre, pirincin iletkenliği genellikle bronza göre daha iyidir, ancak bronzun elastikiyeti pirinçinkinden daha iyidir.

Fiş terminali ile priz terminalinin yapısındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak genellikle daha iyi iletkenliğe sahip pirinç tercih edilmek üzere fiş terminali tercih edilir. Soket terminalinin kendisi genellikle elastik bir yapıya sahiptir. Elektriksel iletkenlik gereksinimlerini karşılama öncülüğünde, terminal yayının güvenilirliği için genellikle bronz malzemeler seçilir. Nispeten sıkı iletkenliğe sahip soket terminalleri için, bronz malzemenin iletkenliği artık gereksinimleri karşılayamaz. Şu anda, genel uygulama soket terminalleri için pirinç malzemeler kullanmaktır. Pirinç malzemenin zayıf elastikiyetinin kusurları düşünüldüğünde elastik olacaktır. Lehim kabı terminalinin esnekliğini artırmak için yapıya sert bir destek yapısı eklenir.

2. Yapısal tasarım

Yapının tasarımı, esas olarak, yalnızca hammadde harcamalarını en aza indirmekle kalmayıp aynı zamanda terminalin güç aktarımını da sürdürmek için tasarlanmış, açık kaynak için maliyet tasarrufu öncülüne dayanmaktadır. Böyle bir zorluk artar. Örneğin, konnektör terminalinin güç aktarımını etkileme olasılığı en yüksek olan kısım, "darboğaz" mekanizmasıdır. Darboğaz, terminalin iletken yüzeyindeki en küçük enine kesitin yapısını ifade eder. Bu yapı doğrudan terminalin akım taşıma kapasitesini belirler.

Sunkye Bağlantı Teknolojileri, eksiksiz bir ara bağlantı çözümleri sunan geniş bir ürün portföyü sunar. Sunkye konektörleri ve kablo tertibatları, Sunkye arka kabukları ve kablo kanalları ile tamamlayıcıdır.

TEMASTA OLMAK

NE SUNKYE TEKLİFİ