Gelişen Çağ Sahnesi Altında Çin Kablo Konnektörü

Piyasa ekonomisinde, piyasa şüphesiz bir işletmenin pervanesi ve işletme kaynaklarının tahsisinde belirleyici faktördür. Pazarı anlamak ve incelemek, kurumsal operasyonun temelidir.

Geçmişte, Çin'in bağlayıcı endüstrisi esas olarak OEM ve taklitine dayanıyordu ve pazar araştırması konusundaki bilinci zayıftı. Çin geçiş dönemine girerken, endüstriyel gelişme acildir. İmalat sanayinde Ar-Ge inovasyonu ikinci tercihtir. Durumun gerekliliği nedeniyle Çin bu yıl bir büyük veri stratejisi başlatmak zorunda. Pazar bilgileri, bağlayıcı imalat endüstrisinde pazar bilgisi araştırması yapmak için daha ayrıntılı, doğru, açık ve iyi organize edilmiş olacaktır. Bağlayıcı sektörünün piyasa bilgileri verileri düzenli olarak oluşturulacaktır.

Ayrıca, alt sanayilerin gelişme eğiliminde ve yeni teknolojilerle beslenecek yeni pazarların araştırılmasında iyi bir iş çıkarmalıyız. Bu veriler ve bilgiler şüphesiz işletmelerin uzun vadeli işleyişi ve endüstrilerin sağlıklı gelişimi için vazgeçilmezdir. Konektör endüstrisinin pazar bilgilerini sağlamak, endüstrinin sağlıklı gelişimine rehberlik etmek, servis konektörü endüstrisi, imalat endüstrisinin hizmetini gerçekleştirmek ve konektör endüstrisinin gelişmesine yardımcı olmak gerekir.

Malzemenin ürün performansı üzerinde büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Ürün performansı, ürünün yapısına ve malzemesine bağlıdır. Minyatürleştirme ile yönlendirildiğinde ve simülasyonda yaygın olarak kullanıldığında, ürünün sınırlı alanı sınıra kadar kullanılacak veya ürün yapısı sınıra kadar optimize edilecektir. Bu durumda, ürün performansının rekabeti, malzeme araştırmasının önemini gösteren malzemelerin rekabetidir. Özellikle nano minyatür konektörlerin geliştirilmesiyle, malzemelerin mikro yapıları açıkça değişir ve malzemelerin özellikleri önemli ölçüde iyileştirilir.

Bu yeni malzemeler / kaplamalar şüphesiz konektör arayüzünün tasarım teknolojisini zenginleştirir ve konektör arayüz tasarımı için daha fazla seçenek sunar.

Sunkye Bağlantı Teknolojileri, eksiksiz bir ara bağlantı çözümleri sunan geniş bir ürün portföyü sunar. Sunkye konektörleri ve kablo tertibatları, Sunkye arka kabukları ve kablo kanalları ile tamamlayıcıdır.

TEMASTA OLMAK

NE SUNKYE TEKLİFİ